Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN

Trình bầy: hộp gỗ 50 viên
Xuất xứ: - Hàn Quốc

-10%

An Cung Ngưu Hoàng Hoàng Hàn Quốc hộp gỗ 50 viên

2.100.000đ 1.900.000đ

Trình bầy: hộp 30 viên * 3.75g
Xuất xứ: Samsung Pharmaceutical Co., Ltd

-12%

Viên bổ não chống đột quỵ SAMSUNG Hàn Quốc (GUM JEE HWAN)

1.000.000đ 880.000đ

Trình bầy: hộp giấy 60 viên * 3.75g Xuất xứ: Samsung Pharmaceutical Co., Ltd

-25%

Viên bổ não chống đột quỵ SAMSUNG Hàn Quốc hộp giấy 60 viên * 3.75g (GUM JEE HWAN)

1.800.000đ 1.350.000đ

Trình bày: Hộp 10 viên x 3,75gr
Nhà sản Xuất : Woo-so hanjewon - Hàn quốc
Nhà phân phối :korea ginseng Bio-csience .,ltd

An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc BIO-SCIENCE

1.100.000đ

Trình bầy: hộp gỗ 60 viên * 3.75g
Xuất xứ: Samsung Pharmaceutical Co., Ltd

-27%

An Cung Ngưu Hoàng Hoàng SAMSUNG Hàn Quốc hộp gỗ 60 viên * 3.75g GUM JEE HWAN

1.900.000đ 1.390.000đ

Trình bày: Hộp 60 gói x 5gr/gói (gồm nhiều viên nhỏ )
Xuất xứ: Gyeongju herbal medici Co.,Ltd- Hàn quốc

VIÊN ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP HÀN QUỐC

1.550.000đ

Trình bày: Hộp mầu xanh 10 viên x 3,75gr Xuất xứ: Kwang Dong Pharmaceutical Co.,Ltd- Hàn quốc Chú ý : Hiệu quả của sản

​KIỆN NÃO HOÀN HỘP XANH HÀN QUỐC

900.000đ

Trình bày: Hộp gỗ 10 viên x 3,75gr
Xuất xứ: Kwang Dong Woo Whang Chong Shim Won - Hàn quốc

Kiện não hoàn Hàn Quốc hộp gỗ

1.780.000đ

Trình bày: Hộp 10 viên x 3,75gr
Xuất xứ: Kwang Dong Pharmaceutical Co.,Ltd- Hàn quốc

KIỆN NÃO HOÀN VÀNG -AN CUNG NGƯU HOÀNG HÀN QUỐC

1.560.000đ

Trình bày: Hộp an cung ngưu hoàng hoàn đặ biệt mẫu mới 10 viên x 3,75gr
Xuất xứ: Kwang Dong Pharmaceutical Co.,Ltd- Hàn quốc

-6%

An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc đỏ Kwangdong

1.700.000đ 1.600.000đ

Trình bày: Hộp giấy cứng, mỗi hộp có 2 lọ * 100g
Xuất xứ: Trung Quốc

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN TRUNG QUỐC

Trình bày: Hộp giấy cứng, mỗi hộp có 2 lọ * 100g
Xuất xứ: Trung Quốc

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN TRUNG QUỐC -HỘP 10 VIÊN

2.200.000đ

Trình bày: Hộp màu xanh có 10 viên
Xuất xứ: Kwang Dong Pharmaceutical -Hàn quốc

-6%

AN CUNG NGƯU HOÀNG HÀN QUỐC Kwangdong XANH

950.000đ 900.000đ

Trình bày: Hộp to* 2 lọ * 1viên * 3g
Xuất xứ: Trung Quốc

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN TRUNG QUỐC HỘP XANH 2 VIÊN

Trình bày: Hộp to chứa 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 viên hoàn 3g
Xuất xứ: Trung Quốc

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN TRUNG QUỐC 10 VIÊN

1.780.000đ

Trình bày: Hộp 1 viên
Xuất xứ: Trung Quốc-Yanan changtai Pharmaceutical.,Ltd

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN HIỆU RÙA VÀNG

1.150.000đ

Trình bày: Hộp một viên
Xuất xứ: Trung Quốc-Đồng Nhân Đường Bắc Kinh

-3%

AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN HỘP SẮT (TQ )

1.990.000đ 1.940.000đ

Trình bày: Hộp 10 viên x 3,75gr
Xuất xứ: Kwang Dong Pharmaceutical Co.,Ltd- Hàn quốc

-7%

An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc tổ tổ yến

1.395.000đ 1.300.000đ