Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Kẹo Sâm

Xuất xứ: Hàn quôc - Cinnamon
Trình bày: Gói 300gr

Kẹo quế hàn quốc Cinnamon Candy 300 gram

50.000đ

Xuất xứ: Hàn quốc -
Trình bày: Kẹo cứng hồng sâm 500gr

Kẹo hồng sâm hàn quốc không đường geumsaninsam 500gr

850.000đ

Xuất xứ: Hàn quốc -
Trình bày: Kẹo cứng hồng sâm 500gr

Kẹo hồng sâm hàn quốc không đường 500gr

80.000đ

Trình bày: gói 200gr
Xuất xứ: Hàn Quốc-

-20%

KẸO QUẾ HÀN QUỐC CINNAMON CANDY

50.000đ 40.000đ

Trình bày: gói 200gr
Xuất xứ: Hàn Quốc-IL Kwang Confectionery

KẸO QUẾ HÀN QUỐC DẺO IL KWANG - DELICIOUS CINNAMON JELLY

48.000đ

Trình bày: 200gr
Xuất xứ: Hàn Quốc-HongSamSiDae Co.,Ltd

KẸO HỒNG SÂM MỀM 200GR

55.000đ

Trình bày: gói 98gr
Xuất xứ: Hàn Quốc-Scotch Almond Candy

KẸO HẠNH NHÂN HÀN QUỐC

30.000đ

Trình bày: gói 800gr
Xuất xứ: Hàn Quốc

KẸO HỒNG SÂM 800GR

120.000đ

Trình bày: túi 500gr
Xuất xứ: Hàn Quốc-Daedong Korea Ginseng co.,Ltd

KẸO HỒNG SÂM DAEDONG 500GR - BULROGEON RED GINSENG CANDY

125.000đ

Trình bày: Gói 200gr
Xuất xứ: Hàn Quốc

-25%

KẸO HỒNG SÂM HÀN QUỐC 200G

40.000đ 30.000đ

Trình bày: gói 250gr
Xuất xứ: Hàn Quốc-Daedong Korea Ginseng co.,Ltd

KẸO HẮC SÂM DAEDONG 250GR - BULROGEON BLACK GINSENG CANDY

110.000đ

Trình bày: gói 300gr(1175kcal)
Xuất xứ: Hàn Quốc-

KẸO HẮC SÂM HÀN QUỐC 300GR - KOREAN BLACK GINSENG CANDY

60.000đ