Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Nấm Linh chi

Xuất xứ: Hàn quốc - Trình bày: Túi nấm linh chi túi 1 kg

-18%

Nấm linh chi tự nhiên

1.750.000đ 1.450.000đ

Xuất xứ: Hàn quốc- Uhak mushroom .co.kr
Trình bầy : túi 1 kg

-14%

Nấm Uhak mushroom

1.050.000đ 905.000đ

Trình bầy Hộp giấy 1 kg------- Nhà sản xuất: - Hàn Quốc

-23%

Nấm linh chi Hàn hộp giấy wellbelng

1.400.000đ 1.085.000đ

Quy cách : hộp giấy 1kg---- Nhà sản xuất: Ganoderma lucidum - Hàn Quốc

-11%

Nấm linh chi Hàn hộp giấy Ganoderma lucidum

1.900.000đ 1.700.000đ

Nhà sản xuất: Hàn Quốc ---: Trình bầy : túi xanhlam 1 kg

-14%

Nấm linh chi CỜ hàn quốc túi xanh lam

1.800.000đ 1.560.000đ

Trình bày: Hộp 1 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

NẤM THƯỢNG HOÀNG HÀN QUỐC HỘP 1KG

4.500.000đ

Trình bày: đóng khay 500g
Xuất xứ: Hàn Quốc

NẤM THƯỢNG HOÀNG KHAY 500G

1.900.000đ

Trình bày: khay 1 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

NẤM THƯỢNG HOÀNG NÂU

2.400.000đ

Trình bày: Túi 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

NẤM LINH CHI TÚI XANH- HOANG XIN

610.000đ

Trình bày: Hộp 1 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

NẤM LINH LÁ NHỎ HỘP GỖ

800.000đ

Trình bày: Hộp 5lọ * 50gr
Xuất xứ: Hàn Quốc-

NẤM THƯỢNG HOÀNG CỔ

3.000.000đ

Trình bày: túi vàng 1 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc- KGS

NẤM LINH CHI TÚI VÀNG KGS

1.260.000đ

Trình bày: Túi nấm linh chi túi xanh lam lục 1 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

NẤM LINH CHI TÚI XANH - LINGZHI MUSHROOM

680.000đ

Trình bày: Túi nấm linh chi túi xanh lam lục 1 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

-100%

NẤM LINH CHI TÚI XANH

615.000đ

Trình bày: túi 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

NẤM LINH CHI TÚI MÀU XANH LÁ CÂY

1.350.000đ

Trình bày: túi 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

NẤM LINH CHI TÚI VÀNG ( HÀNG XÁCH )

8.160.000đ

Trình bày: túi vàng 1 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

NẤM LINH CHI TÚI VÀNG 1 KG

523.000đ

Trình bày: Túi 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

NẤM LINH CHI THÁI LÁT HÀN QUỐC - TÚI 1KG

524.000đ