Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Nhân Sâm - Sâm tươi

Trình bầy : hộp khoảng 6-8 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

SÂM ít rễ - SÂM TƯƠI ít rễ -Sâm cắt

1.750.000đ

Trình bầy : hộp khoảng 12 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

SÂM Chọc - SÂM TƯƠI không có rễ

1.600.000đ

Trình bầy : hộp 30 -40 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

Sâm hầm gà-SÂM TƯƠI 30- 40 củ 1kg

1.300.000đ

Trình bầy : hộp 20 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-15%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 20 củ 1kg

1.700.000đ 1.450.000đ

Trình bầy : hộp 10 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-3%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 10 củ 1kg

1.900.000đ 1.850.000đ

Trình bầy : hộp 8 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-3%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 8 củ 1kg

2.000.000đ 1.950.000đ

Trình bầy : khay 7 củ / kg Xuất xứ: Hàn quốc

-5%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 7 củ 1kg

2.150.000đ 2.050.000đ

Trình bày: khay 6 củ / kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

-7%

SÂM TƯƠI 6 CỦ 1KG

2.250.000đ 2.100.000đ

Trình bày: Hộp 3 củ/kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-pocheon

-13%

SÂM TƯƠI 3 CỦ 1KG

3.200.000đ 2.800.000đ

Trình bày: khay 4 củ / kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

-6%

SÂM TƯƠI 4 CỦ 1KG

2.650.000đ 2.500.000đ

Trình bày: Hộp 2 củ 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-pocheon

-15%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC 2 CỦ 1KG POCHEON

4.000.000đ 3.400.000đ

Trình bày: SÂM TƯƠI 5 củ 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

-12%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 5 CỦ 1KG

2.500.000đ 2.200.000đ