Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Nhân Sâm - Sâm tươi

Trình bầy : hộp khoảng 6-8 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

SÂM ít rễ - SÂM TƯƠI ít rễ -Sâm cắt

1.750.000đ

Trình bầy : hộp khoảng 12 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

SÂM Chọc - SÂM TƯƠI không có rễ

1.600.000đ

Trình bầy : hộp 30 -40 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

Sâm hầm gà-SÂM TƯƠI 30- 40 củ 1kg

1.550.000đ

Trình bầy : hộp 20 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-6%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 20 củ 1kg

1.700.000đ 1.600.000đ

Trình bầy : hộp 10 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-8%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 10 củ 1kg

1.900.000đ 1.750.000đ

Trình bầy : hộp 8 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-10%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 8 củ 1kg

2.000.000đ 1.800.000đ

Trình bầy : khay 7 củ / kg Xuất xứ: Hàn quốc

-11%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 7 củ 1kg

2.300.000đ 2.050.000đ

Trình bày: khay 6 củ / kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

-12%

SÂM TƯƠI 6 CỦ 1KG

2.550.000đ 2.250.000đ

Trình bày: Hộp 3 củ/kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-pocheon

-13%

SÂM TƯƠI 3 CỦ 1KG

3.200.000đ 2.800.000đ

Trình bày: khay 4 củ / kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

SÂM TƯƠI 4 CỦ 1KG

2.800.000đ

Trình bày: Hộp 2 củ 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-pocheon

-15%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC 2 CỦ 1KG POCHEON

4.000.000đ 3.400.000đ

Trình bày: SÂM TƯƠI 5 củ 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

-13%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 5 CỦ 1KG

2.700.000đ 2.350.000đ