Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Nhân Sâm - Sâm tươi

Trình bày: Hộp 2 củ 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-pocheon

-15%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC 2 CỦ 1KG POCHEON

4.000.000đ 3.400.000đ

Trình bày: khay 6 củ / kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

-6%

SÂM TƯƠI 6 CỦ 1KG

2.550.000đ 2.400.000đ

Trình bày: khay 4 củ / kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-

-0%

SÂM TƯƠI 4 CỦ 1KG

2.900.000đ 2.900.000đ

Trình bày: Hộp 3 củ/kg
Xuất xứ: Hàn Quốc-pocheon

-4%

SÂM TƯƠI 3 CỦ 1KG

3.200.000đ 3.100.000đ

Trình bầy : hộp 30 -40 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

Sâm hầm gà-SÂM TƯƠI 30- 40 củ 1kg

1.450.000đ

Trình bầy : hộp khoảng 12 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

SÂM Chọc - SÂM TƯƠI không có rễ

1.500.000đ

Trình bầy : hộp 8 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-10%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 8 củ 1kg

2.100.000đ 1.900.000đ

Trình bầy : khay 7 củ / kg Xuất xứ: Hàn quốc

-14%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 7 củ 1kg

2.250.000đ 1.950.000đ

Trình bày: SÂM TƯƠI 5 củ 1kg
Xuất xứ: Hàn Quốc

-4%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 5 CỦ 1KG

2.700.000đ 2.600.000đ

Trình bầy : hộp 20 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-6%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 20 củ 1kg

1.700.000đ 1.600.000đ

Trình bầy : hộp 10 củ / kg
Xuất xứ: Hàn quốc

-8%

NHÂN SÂM - SÂM TƯƠI 10 củ 1kg

1.900.000đ 1.750.000đ