SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
-8%
Nấm linh chi PHELLINUS
780,000VND850,000VND
-19%
Nấm linh chi cắt lát UHak hộp vàng
-43%
Nấm linh chi UHak hộp vàng
1,150,000VND2,000,000VND
-25%
Nấm linh chi núi 500 gram
600,000VND800,000VND
-14%
Nấm linh chi lá nhỏ KGS
901,000VND1,050,000VND
-14%
Nấm Uhak mushroom
905,000VND1,050,000VND
-9%
Nấm linh chi Hàn hộp giấy UHak
-12%
Nấm linh chi núi hộp giấy Buk Ung
-18%
CAO LINH CHI VÀNG Dajung
480,000VND585,000VND
-10%
NẤM THƯỢNG HOÀNG KHAY 500G
1,900,000VND2,100,000VND
-7%
Nấm Thượng Hoàng BUK UNG 500g
1,950,000VND2,100,000VND
-15%
NẤM LINH CHI TÚI XANH- HOANG XIN
-34%
NẤM LINH CHI TÚI VÀNG KGS
827,000VND1,260,000VND
-21%
Nấm linh chi Uhakmushroom
950,000VND1,200,000VND
-22%
NẤM LINH CHI TÚI XANH
715,000VND915,000VND
-36%
NẤM LINH CHI HOÀNG ĐẾ
859,000VND1,350,000VND
-11%
NẤM LINH CHI TÚI VÀNG 1 KG
700,000VND783,000VND
-16%
Nấm linh chi hộp KANANONGSAN
1,020,000VND1,220,000VND
-33%
Nấm linh chi đen hộp giấy
1,550,000VND2,320,000VND
-18%
NẤM LINH CHI ĐỎ KANA NONGSAN